Konfirmation 2012/13

Varje år bjuder församlingen in alla åttondeklassare till konfirmation.

Vi pratar om vad som är viktigt i livet som tonåring. Vi gör meningsfulla
och kul saker tillsammans, åker på läger och har olika typer av gudstjänster.
Vi upptäcker nya saker och växer tillsammans.

Alla är välkomna att delta i konfirmandarbetet, både du som tror på Gud
och du som tvivlar. Huvudsaken är att du är lite nyfiken på den kristna tron.
Du kan konfirmeras från och med det år du fyller 15 år. 

Du kan också delta i konfirmandarbetet utan att konfirmeras, men för att
delta i den avslutande konfirmationsgudstjänsten ska du vara döpt och
tillhöra Svenska kyrkan. Om du inte är döpt när du börjar som konfirmand 
kan du välja att döpas under konfirmandtiden. 

Om du har funktionshinder, så hjälper vi dig att hitta en grupp som passar dig,
kolla t ex på Gålölägret. På Gålö hålls ett integrerat konfirmationsläger
som ger möjlighet att träffa nya kompisar, både handikappade och
icke handikappade.

Konfirmation är något som du väljer för din egen skull, men det är bra om du
diskuterar denna inbjudan med dina föräldrar, så att ni tillsammans väljer
det alternativ som passar dig bäst.

Läs mer om våra kyrkors konfagrupper ovan (orange text).

 


ICHTHYS ägs av Svenska kyrkan i Järfälla
Ansvarig utgivare Krister KappelWebmaster

Producerad av MILD MEDIA.